Om viktigheten av å ivareta hele familien

Bjarne Lemvik jobber som rådgiver i Jæren DPS. Han skjønte tidlig at når noen blir psykisk syke nytter det ikke å bare behandle pasienten, vi må like fullt ivareta de pårørende rundt.