Om viktigheten av å se hver enkelt pårørende

Klinisk sosionom og familieterapeut Birgitte Akselsen jobber med foreldre av rusavhengige på Stavanger Universitetssykehus. Hennes egen pårørendeerfaring har gitt henne et spesielt perspektiv på problemstillingene de pårørende står overfor.