Ressursbibliotek

Her har vi samlet et knippe eksterne verktøy og ressurser som kan gi deg økt kompetanse i pårørendearbeid, eller være til hjelp og nytte i ditt møte med pårørende.

Vi vil legge ut flere her, og vil gjerne ha tips om ressurser du har gode erfaring med. Send oss en e-post her.

 
Barns Beste

Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende samler inn, systematiserer og formidler kunnskap og metodikk om barn som pårørende.

Helsebiblioteket

Her kan du selv gjøre treffsikre søk etter pårørendekunnskap i sentrale databaser med MeSH på norsk og engelsk.

Helsekompetanse

Nettbaserte helsekompetansetilbud til helsepersonell, pasienter og pårørende. 

Mestring.no

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) stiller alt materiell på mestring.no til fri benyttelse for lærings- og mestringstiltak.

Mestringsbok for pårørende

Mestringsboken kan bestilles på <a data-link-type="5" href="http://www.piosenteret.no/" target="_blank">PIO (Pårørendesenteret i Oslo)</a>. 

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse

Samler og formidler bruker- og pårørendekunnskap.

Pårørendealliansen

Organisasjon som ønsker å ivareta pårørendes interesser, og med mål om å lage en nasjonal strategi for pårørende- og familieomsorg.

Pårørendefilm

Sanden Media har produsert filmer om hvordan det oppleves å være pårørende til en person med en sjelden diagnose.

Pårørendeveilederen

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Pårørendeveilederen

Animert informasjonsfilm fra Helsedirektoratet om veilederen om pårørende i helse- og omsorgstjenesten.

Programområdet for pårørendeforskning

Nettverk for pårørendeforskning

Snakketøyet

”Snakketøyet” er et digitalt verktøy for deg som ønsker å støtte og ivareta barn som er pårørende.

Undervisningsfilmer om pårørendes rettigheter

Filmene ligger tilgjengelig til bruk på Youtube.

Verktøykasse for pårørendesamarbeid i kommunene

Brukes for å innføre gode rutiner for pårørendestøtte- og involvering i helse- og omsorgstjenesten.