barn som pa%cc%8ar%c3%b8rende-kurs

Barn som pårørende

Et e-læringskurs
Dette e-læringskurset gir deg en innføring i barn som pårørende-arbeidet. Du vil lære hvordan du som helsepersonell kan ivareta barn som pårørende.