pa%cc%8ar%c3%b8rendefilm

Pårørendefilm

Sanden Media har produsert filmer om hvordan det oppleves å være pårørende til en person med en sjelden diagnose.