pa%cc%8ar%c3%b8rendesenteret

Pårørendesenteret.no

Et landsdekkende lavterskeltilbud for pårørende
Tilbyr informasjon, støtte og samtaler til pårørende uavhengig av diagnose eller relasjon.