pio

PIO – Pårørendesenteret i Oslo

Et kompetansesenter for pårørendesamarbeid for helsetjenestene.
PIO-senteret er et støttesenter for pårørende og et kompetansesenter for pårørendesamarbeid for helsetjenestene.