kompetansebroen

Sett, hørt og forstått

Et e-læringsverktøy for fagpersoner som møter pårørende