Fag – fra kunnskap til praksis

Her har vi lagt ut en presentasjon av pårørendeveilederens kapitler med forklaring. I tillegg finner du undervisningsfilmer, drøftingsoppgaver og aktuelle artikler som setter fokus på pårørendearbeid og viser hvordan enkelte organisasjoner, kommuner og foretak har løst dette.

Utforsk menyen til venstre for å oppdage ny informasjon, perspektiver og løsninger.

Programmet er delt inn i følgende kapitler:

Plikter overfor pårørende

Hvordan sikres det at de lovpålagte pliktene for ivaretakelse av pårørende blir oppfylt?

Identifisere pårørende

Hvilke rutiner har helseforetaket/ kommunen for å identifisere og kartlegge de pårørende?

Involvere pårørende

Hvordan involveres de pårørende i behandlingen og oppfølgingen av pasienten/brukeren?

Ivareta barn og unge

Hvordan arbeides det for å gi informasjon og støtte til barn som er pårørende?

Støtte familie og andre

Hvilke rutiner har helseforetaket/ kommunen for å tilby støtte til familie og andre pårørende?

Etiske dilemmaer

Hvordan arbeides det med å reflektere rundt etiske dilemmaer i møte med pårørende?