screen shot 2017-01-23 at 08 28 00

← Gå tilbake

Ønske om økt pårørendefokus på Finnøy

Tirsdag 25. oktober 2016 var det duket for fagdag i Finnøy kommune med pårørendearbeid i fokus.
Tirsdag 25. oktober 2016 var det duket for fagdag i Finnøy kommune med pårørendearbeid i fokus. Fagdagen var for dem som jobber med rus og psykiatri i kommunen og målet var å gi pårørendearbeidet i kommunen et løft.

Maren Løvås fra KoRus hadde innlegg om hva forskningen viser som gjør det viktig å satse på godt pårørendearbeid. Hun formidlet at opplevelsen av å bli sett og regnet med som pårørende er viktig og er med på å gi bedre prosesser, både for pasient og pårørende.  Å inkludere de pårørende i prosessen gir helt enkelt bedre behandling.

PårørendeSenteret, ved Gry Anette Øvstegård, informerte om arbeidet ved senteret og om Pårørendeprogrammet som er et nyttig verktøy for ansatte i møte med pårørende. Her ble tilhørerne tatt med inn i programmet og igjennom en case for å bli kjent med programmet og se hvordan det kan brukes i praksis. Innlegget startet med filmen til Pårørendeprogrammet, som viser mennesker på en strand som bærer skilt med setninger om hva de som pårørende opplever som viktig i møte med hjelpeapparatet. Målet med programmet er at de pårørende skal gå fra å være usynlige til å bli inkluderte.

I tillegg bidrog erfaringsformidler, Mette Gjermundsen, med sin pårørendehistorie og sine erfaringer med hjelpeapparatet som mor til sønn med rusproblematikk. Noe av det hun formidlet at ville ha gjort en forskjell for henne var om møtepunktene med hjelpeapparatet kunne ha vært mer preget av empati og forståelse for deres vanskelige situasjon og et fokus på muligheter i stedet for begrensninger. Hennes bidrag gjorde sterkt inntrykk på tilhørerne og flere kom bort til henne etter endt innlegg for å takke henne for det hun delte.

Oppdragsgiver i Finnøy kommune, Anne Marie Sigmundstad, var fornøyd med dagen og gav i etterkant slik tilbakemelding utifra responsen hun hadde fått:

«En inspirerende pårørendefilm som ga et flott innblikk i at vi alle er pårørende på et tidspunkt og at det finnes en vei gjennom utfordringer.

Vi satt igjen med et positivt inntrykk av pårørendeprogrammet som et verktøy til ansatte og pårørende til en felles arena for bedre forståelse.

Møte med en pårørende som ga et tøft innblikk i en utfordrende hverdag, der alle satt igjen med en ansvarsfølelse for å yte bedre i sin rolle i et system som håndterer hverdagen til andre som har det tøft. Samtlige uttrykte at de ville ta mer hensyn, vise mer forståelse og opparbeide seg mer kontakt og dette var noe de ville fokusere mer på videre.

En viktig jobb som en må bruke mer tid på for å kunne hjelpe.»


«Dette skal vi jobbe videre med, da dette er en viktig jobb, og jeg tror de fleste innså akkurat hvor viktig etter fagdagen.» meldte Sigmundstad.