146 (640x427)

← Gå tilbake

Fylkesmannen inviterer til pårørendekonferanse

Vi har valgt å ha pårørende som tema på konferansen som Fylkesmannen i Rogaland arrangerer 10. mars 2016.
Vi har valgt å ha pårørende som tema på konferansen som Fylkesmannen i Rogaland arrangerer 10. mars 2016. Vi vet at pårørende er en helt avgjørende del av omsorgstjenesten. Vi vil at pårørende skal bli sett og hørt, sier Magnhild Meltveit Kleppa, fylkesmann i Rogaland.

Hun sier at konferansen er en direkte oppfølging av stortingsmelding Omsorg 2020 og likeledes regjeringen sin rus og psykiatriplan: «Begge disse dokumentene understreker hvor viktig det er å inkludere pårørende», sier hun.

Tittelen på konferansen er «Pårørendestøtte og pårørendeinvolvering – en integrert del av kommunen sitt arbeid.» Her kan det være mye kunnskap å hente for dem som er ledere eller ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester. Konferansen er gratis.

Pårørendesenteret i Stavanger deltar i planleggingen av konferansen. Magnhild Meltveit Kleppa har fulgt Pårørendesenteret siden det ble startet for 17 år siden.

«Det var en stor glede for meg som sosialminister både å bevilge støtte i startfasen og være med på åpningen. Senere har jeg hatt god kontakt», sier hun.

«Hvorfor har du vært opptatt av pårørendearbeid?»
 

Det er viktig å sette søkelyset på pårørende som en ressurs. Men det er også viktig å gi pårørende hjelp til å sette grenser og til å leve egne liv


«Det er viktig å sette søkelyset på pårørende som en ressurs. Men det er også viktig å gi pårørende hjelp til å sette grenser og til å leve ene liv. Det siste er helt nødvendig slik at ikke pårørende sliter seg helt ut», sier fylkesmannen som gleder seg til konferansen i mars.