screen shot 2017-01-23 at 08 29 06

← Gå tilbake

I daglig kontakt med pårørende

Samhandlingsreformen har ført til mer helseansvar for kommunene. Dette betyr også mer kontakt mellom helseomsorg og pårørende.
Henriette Lid Lodden (til v.) jobber i hjemmesykepleien i Hillevåg bydel, Stavanger. Eldbjørg Sande Spanne (til h.) har lang erfaring fra hjemmesykepleien i Randaberg. De møtte Anne Lise Øxnevad (i midten) ved Pårørendesenteret i Stavanger til en to timers samtale om hjemmesykepleien og pårørende.

For hjemmesykepleiere møter pårørende hele tiden, ja, mer enn før på grunn av samhandlingsreformen. Reformen har ført til mer helseansvar for kommunene, mer sykepleie og helseomsorg skjer ikommunen, skjer i hjemmet. Dette betyr også mer kontakt mellom helseomsorg og pårørende. Og der står hjemmesykepleien sentralt.

For Pårørendesenteret er det viktig å få konkret og nær kunnskapom hvordan samarbeidet er mellom helseansatte og pårørende. Hva går bra? Når kan det bli problemer? Tidsbruken? Hvilke forventninger har pårørende? Har forholdet mellom helseansatt og pårørende endret seg? 

På hvilke områder er det viktig for helseansatte å få tid til etisk refleksjon rundt arbeidet? Mange spørsmål, mange svar. For Pårørendesenteret er det nyttig med innspill og jordnær kunnskap fra helsepersonell som møter pårørende i mange ulike situasjoner.