shutterstock 521722276

← Gå tilbake

Informasjonsmapper til pårørende

Mappen kan inneholde det som den enkelte avdeling tenker er viktig å informere pårørende om.
Tasta sykehjem hentet 100 slike informasjonsmapper her idag. De skal fylle dem med relevant informasjon til pårørende på sykehjemmet! BRA! Pårørende etterlyser mer informasjon. De ønsker generell informasjon om avdelingens rutiner, generell informasjon om aktuell sykdom og behandling, om ulike hjelpetilbud til pårørende m.m. Vi har trykket noen nøytrale mapper, uten logo, slik de kan brukes av alle avdelinger som ønsker å samle aktuell informasjon fra sin avdeling og gi til sine pasienter eller brukeres pårørende.

Mappen kan inneholde det som den enkelte avdeling tenker er viktig å informere pårørende om. Ta kontakt med PårørendeSenteret dersom du ønsker å få tilsendt slike mapper til bruk på din avdeling.