← Gå tilbake

Michael

← Gå tilbake

Marie%20kopi
Marie Rein Bore
Journalist

Lær om mindfulnessbaserte tilbud til pårørende på høstens pårørendekonferanse

Mindfulnessbaserte tilbud for pårørende, virker det? Foredragsholderen, lege Michael de Vibe har gjort det til sitt livsprosjekt å spre denne helsefremmende metoden.
Pårørendesenteret i Stavanger er en av arrangørene av pårørendekonferansen på Gardermoen 13.–14. november.

Lege Michael de Vibe er blant de vi har invitert til å holde innlegg på konferansen, og vi stilte ham nylig noen spørsmål:

– Hva er viktigst for deg å formidle på denne konferansen?
– At styrking av evnen til oppmerksomt nærvær, er avgjørende for kvaliteten på alt vi gjør: våre relasjoner, vår livsglede og vår evne til å møte livets utfordringer.

– Hva er det i oppmerksomt nærvær og mindfulbaserte øvelser som er spesielt nyttig for mennesker i en belastende pårørenderolle?
 

Å kunne romme og møte livet slik det er, og ikke slik vi kunne ønske du skulle være.


– Å erfare at jeg ikke er alene, at vi alle er i samme båt. Og ikke minst, det å erfare at jeg er så mye mer enn mine bekymringer.

– Hva vil du si til pårørende som har prøvd slike metoder og kanskje ikke får ønsket effekt av det?
– Det er en enkel metode, men slett ikke lettvint, og kan være utfordrende. Den passer ikke for alle.
For å vite om man har nytte av det, bør man gi seg selv en måned der man øver 10 minutter om dagen, før man bestemmer seg for om dette er noe for meg.

– Hva tenker du om betydningen av slike pårørendekonferanser som dette?
– Konferanser er viktige som inspirasjonskilder, og for å få frem ulike perspektiver på det å være pårørende, samt hvordan pårørende kan styrkes i sin rolle. Som passiv deltaker på en slik konferanse, vil det sjelden føre til store endringer for tilhørerne, men dersom man er aktiv og arbeider videre med det man får høre, kan det ha stor betydning.
 

Meld deg på konferansen:

​Vi håper at du som jobber i kommune eller spesialisthelstjenesten benytter anledningen til å delta på denne konferansen, for å lære om mindfulnessbaserte tilbud til pårørende, og mange av de andre spennende temaene vi har satt opp. ​Her kan du lese konferanse-programmet, og melde deg på:  http://www.jobbaktiv.no/arrangementer/parorendesamarbeid/

​Helseminister Bent Høie åpner konferansen. Les mer om det her: Statsråd Bent Høie åpner pårørendekonferansen

​Vi kårer også «Årets Pårørendekommune» på konferansen. Her kan du lese kåringen og være med å nominere en kommune du mener bør vinne prisen i år.