← Gå tilbake

Eli%20Nessa

← Gå tilbake

Screenshot%202021-04-06%20at%2014_09_55
Marie Rein Bore
Journalist
Publiseringsdato: 03.04.18

Ny styreleder for Pårørendesenteret

- Vi har fått et styre med en bred kompetanse, både pårørendeerfaring og fagkompetanse, sier Unn Birkeland, daglig leder av Pårørendesenteret i Stavanger.
På årsmøtet gikk Roar Norås og Alice Kjellevold ut av styret etter mange års innsats.

De som fortsetter i styret er styreleder Eli Nessa, nestleder Siv-Len Strandskog, Helen Færøy og Ingvil Aarestad Godeset, ansattrepresentant.

Som nye styremedlemmer ble valgt inn Bjarne Lemvik, rådgiver og pårørendeansvarlig ved Jæren DPS, Svein Kjetil Svendsen, advokat ved advokatkontoret Elden, og Kirsten Jæger Fjetland, som underviser ved VID (vitenskapelig høyskole) Sandnes.

– Ved siden av den brede kompetansen i styret, er det også flott at Eli Nessa (se bildet) har blitt ny styreleder.  For noen år siden tok hun kontakt med Pårørendesenteret for å få hjelp som pårørende, etter hvert ble hun selv erfaringsformidler, og nå er hun altså styreleder, sier Unn Birkeland.

– Hvilke større saker skal Pårørendesenteret og dermed også styret jobbe med framover?
– Vi skal videreutvikle det stoffet vi leverer til fagpersoner. Det betyr blant annet å gjøre den statlige Pårørendeveilederen mer kjent. Det er også viktig å få fagstoff ut til andre enn helseansatte, det er folk i en rekke yrker som har mye å gjøre med pårørende. Vi skal utvikle serien Min faghistorie, ved at vi også lager filmer der fagfolk forteller om sitt møte med pårørende.

Vi skal dessuten utvikle flere kursopplegg for pårørende og fagfolk, inklusive webkurs, slik at folk fra hele landet kan delta på kursene. I tillegg skal vi utvikle det kliniske tilbudet slik at vi har ressurser til å ta imot alle typer pårørende, sier daglig leder Unn Birkeland.