← Gå tilbake

fredrick-tendong-6ou8gWpS9ns-unsplash

← Gå tilbake

Anne%20Kristine
Anne Kristine Bergem
Spesialist i psykiatri
Publiseringsdato: 13.04.22

Pårørende og spilleavhengighet

Du som fagperson kan komme i kontakt med pårørende gjennom at du er behandler for den som er spilleavhengig, eller du kan møte pårørende som søker hjelp og støtte for egen del.
Både pengespillavhengighet og dataspillavhengighet er diagnoser som utløser rett til behandling, men disse avhengighetene er skjulte sykdommer, og det tar ofte lang tid før de oppdages. Det er mye skam knyttet til tilstanden, både for den som er syk og de pårørende.

Pårørende trenger også støtte i perioden før den som er syk er villig til å ta imot hjelp.
 

Eksempel 1:
Berit er fortvilet. Hun vet ikke sikkert, men hun tror at sønnen «er ute og kjører», som hun sier. Han bor i sokkelleiligheten hos henne og mannen. Han har egen inngang, men de deler postkasse. De siste ukene har hun sett brev som hun tror er fra inkassobyråer. Sønnen blir sint og irritert hvis hun spør.

Etter at han mistet jobben i forbindelse med koronapandemien, har han bare sittet inne og spilt. Hun er nokså sikker på at det er det han holder på selv om han vil ikke slippe henne inn bortsett fra hvis hun kommer med mat. Hun har lånt ham 10 000 kroner ved tre anledninger, men nå har hun ikke mer penger.

Hun har ikke lyst til å fortelle noe til mannen, for han er allerede irritert og oppgitt over at sønnen ikke har arbeid.


Det antas at over 50 000 mennesker i Norge har en spilleavhengighet når det gjelder pengespill. Menn, mennesker med lav utdanning, mennesker som lever av økonomisk støtte fra det offentlige, og mennesker med opprinnelsesland utenfor Norge har høyere risiko enn andre for å utvikle spilleavhengighet. Pengespillavhengighet er en tilstand som går ut over både nære relasjoner og økonomi.
 
Det er også mange mennesker som er avhengige av å spille ulike former for dataspill. Endel av disse er unge mennesker som bor hjemme, og hvor foreldre bekymrer seg for ungdommenes spilling fordi den går ut over skole og sosialt liv utenom nettet.

Å spille pengespill blir en sykdom når den som spiller ikke lenger har kontroll over sin egen spilling. Det å spille tar all tid og energi, og går på bekostning av jobb, skole, fritidsaktiviteter, familie og venner. Pengespillavhengighet går også ut over økonomien, og mange pådrar seg gjeld.

Også spilling av dataspill, med eller uten involvering av penger, kan bli altoppslukende og fortrenge interessen for skole, fritid og venner. En som er avhengig av å spille dataspill isolerer seg ofte fra andre.

 

Eksempel 2:
Arte og Paul tar kontakt fordi de ønsker råd. Pauls sønn, fra et tidligere forhold, bor hos dem annenhver uke. Han er bare på rommet sitt hele tiden, og lar ofte være å gå på skolen. Han kommer ikke ut og spiser middag med dem, og de opplever han som sur og avvisende. De hører at han er våken om nettene, og tror han sitter på dataen.

Kommunikasjonen med sønnens mor er ikke så veldig god, så de vet ikke om mor også er bekymret. Sønnen er ikke så positivt innstilt til Arte, og paret ønsker å strekke seg langt for at Pauls sønn skal trives hos dem.

 

Hva kan du gjøre?

Det er nyttig å ha kunnskap om spilleavhengighet som du kan formidle til de pårørende. Det finnes mye god informasjon på nett.

Spillavhengighet.no finnes det faktainformasjon, personlige erfaringer, tips og lenker.
 
En viktig opplysning å gi til pårørende er at de ikke hjelper den med spilleavhengighet ved å låne bort penger, data eller andre ting som lar personen fortsette å spille. Det kan virke som det er til hjelp en kort stund, men vil bare utsette tidspunktet før den med spilleavhengighet får det så problematisk at de skjønner at de trenger hjelp. Dette er viktig kunnskap å ha for den pårørende, fordi det kan gjøre det lettere å for dem å sette grenser for hva de skal bidra med.
 
For mange pårørende kan det være godt å vite at det er også er mulig å få hjelp med økonomi og gjeld. På Spillavhengighet.no kan man få kontakt med gjeldsrådgiver.
 

Hvordan kan du som fagperson ruste deg selv for samtaler rundt dette temaet?

I møte med all avhengighet, er det nødvendig å være klar over egen forforståelse, egen historie og egne fordommer. Mennesker med avhengighetslidelser og deres pårørende trenger forståelse for at slike lidelser er sykdom, og ikke uttrykk for svak vilje eller dårlig moral. «Det er da bare å slutte» eller «Du må ta deg sammen» er ikke til hjelp. Det betyr ikke at det er uvanlig å kjenne på trangen til å gi råd, eller fortelle folk hva de skal gjøre hos mennesker som skal støtte pårørende, men at du som fagperson heller kan reflektere over egne holdninger sammen med kolleger eller i veiledning.

Kilder: Helsenorge.noSpillavhengighet.no