← Gå tilbake

Torsdagsm%C3%B8te

← Gå tilbake

Bethi
Bethi Dirdal Jåtun
Journalist
Publiseringsdato: 19.10.20

Pårørendearbeidet må sikres

– For oss er det viktig å få fram utfordringene som vi ser for pårørendearbeidet i framtida, både lokalt og nasjonalt. Derfor er dialogen med politikerne svært viktig, sier Unn Birkeland i Pårørendesenteret.
Torsdag hadde senteret besøk av stortingsrepresentant Kjersti Toppe fra helse- og omsorgskomitèen og hennes politiske rådgiver, May-Irene Wergeland, som blant annet har erfaring som spesialkonsulent ved Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsforebygging (RVTS Vest).
 

Ressursbehov

Varaordfører i Stavanger, Dagny Hausken og fylkesleder i Sp, Nedrebø, var også til stede i møtet sammen med representanter fra Pårørendesenteret med daglig leder Unn Birkeland i spissen.

– Vi er selvsagt opptatt av å få fram det ressursbehovet vi har for å kunne drive vårt pårørendearbeid både lokalt, men ikke minst også nasjonalt, understreker Birkeland.
 

Økt kjennskap

På agendaen denne dagen stod blant annet behovet for et flerkulturelt tilbud både på nett og på Pårørendelinjen, samt muligheten til å gjøre mer for at pårørende og fagpersoner i hele landet skal få kjennskap til det pårørendetilbudet som finnes.

– Vår nye samlokalisering med HelseCampus like ved Universitetet i Stavanger åpner mange nye muligheter for oss, særlig mot akademia og innovasjon i samhandling, påpeker Birkeland som tror at den nasjonale pårørendestrategien som kommer til jul mest sannsynlig kommer til å gi økt pågang fra flere instanser i forbindelse med strategihjelp.
 

Psykisk helse i skolen

På møtet var også økt fokus på psykisk helse i skolen et viktig tema.

– Her opplever vi at det er et stort behov som vi ønsker å bidra til at blir imøtekommet, sier Birkeland.

På bildet (f.v.): Unn Birkeland, Vidar Nedrebø, fylkesleder Sp, Ingvil Aarrestad Godeset, Pårørendesenteret, May-Irene Wergeland, politisk rådgiver, Eli Nessa, styreleder i Pårørendesenteret, Dagny Hausken, varaordfører i Stavanger og Kjersti Toppe, stortingspolitiker fra helse- og sosialkomiteen.