screen shot 2017-01-23 at 08 27 15

← Gå tilbake

Pårørendehistorie blir del av fagbok

En mobil trygghetsalarm var ett av hjelpemidlene som gjorde at kreftsyke Berit Marie Tidemann Jåsund fra Stavanger kunne bo hjemme nesten helt til hun døde i februar i år.
En mobil trygghetsalarm var ett av hjelpemidlene som gjorde at kreftsyke Berit Marie Tidemann Jåsund fra Stavanger kunne bo hjemme nesten helt til hun døde i februar i fjor.

Mannen hennes, John Arild Jåsund, ble intervjuet om dette til PårørendeSenterets nettside

Denne saken på PårørendeSenterets nettside har så blitt lest blant annet av helsefagfolk ved NTNU, Universitetet i Trondheim. 

De har henvendt seg til PårørendeSenteret og forteller at de har «et prosjekt hvor vi skriver en bok om velferdsteknologi for bachelorstudenter i helsesektoren. I den forbindelse har vi lyst til å bruke eksemplet som ligger på nettsidene deres; historien om John Arild Jåsund og hvordan han og kona brukte Safemate som hjelpemiddel da hun var syk og bodde hjemme.»

NTNU har fått OK både fra Jåsund og PårørendeSenteret til å bruke historien.

Kanskje finnes det flere gode historier om hvordan pårørende har hatt hjelp og nytte av velferdsteknologiske hjelpemidler som nå har kommet? Ta gjerne kontakt med PårørendeSenteret.