eigersund

← Gå tilbake

Pårørendeprogrammet.no bidro til nye retningslinjer i Egersund

Eigersund kommune har nå fått retningslinjer som skal sikre at barn og unges rettigheter som pårørende blir ivaretatt.
En kommunal ressursgruppe har utarbeidet retningslinjene, og de er godkjent av kommunalsjefen for helse og omsorg.

«I dette arbeidet har det vært godt å kunne snakke med ansatte ved PårørendeSenteret i Stavanger. Vi har også hatt god nytte av veiledning som finnes på det digitale Pårørendeprogrammet, som PårørendeSenteret har laget. Vi har sluppet å gjøre alt fra grunnen av, men brukt tid til å tilpasse retningslinjene for lokale forhold her i Eigersund kommune», forteller Else Beth Bårdsen, som har ledet arbeidet i ressursgruppen.

Hensikten med retningslinjene er å klargjøre framgangsmåte og ansvarsfordeling for personell som er i kontakt med alvorlige syke foreldre og foresatte.

Hensikten med retningslinjene er å klargjøre framgangsmåte og ansvarsfordeling for personell som er i kontakt med alvorlige syke foreldre og foresatte. Det gjelder både rus, psykiatrisk sykdom eller alvorlig og langvarig somatisk sykdom. Hensikten er å ivareta informasjons- og oppfølgingsbehovet som barn har. Statlig påbud om helsepersonells ansvar for dette kom i 2010.

«I praksis er det viktig å sikre at etatene snakker sammen. Vi må unngå at kommunen glipper når det gjelder oppfølging av barn, fordi man tror at «andre» har tatt ansvaret. Vi må sikre at barn blir sett, og det nødvendige informasjons- og oppfølgingsarbeidet blir gjort», sier Else Beth Bårdsen.