screen shot 2017-01-23 at 08 48 41

← Gå tilbake

Pårørendeprogrammet.no nyttig i Distrikts-Norge

Prosjektet er forankret i nasjonale strategier og føringer og har som mål å anerkjenne og løfte fram pårørenderollen som ressurs, som bærebjelke i omsorg, som informant, og som erfaren og likeverdig samarbeidspartner.
Hun er kreftkoordinator for seks Valdres-kommuner. Tiltak for pårørende er en del av hennes arbeid, og hun har nå utarbeidet en prosjektbeskrivelse for tiltakene.

Beskrivelsen åpner med følgende sitat: « Min forskning viser at pårørende utad framstår som tøffe og sterke for sine kjære som kjemper for livet. Men innvendig herjes mange pårørende av lammende angst og utmattelse – og en evig dårlig samvittighet. Så tøft har mange pårørende det, at de nesten kan anses som sykere enn pasienten selv». (Una Stenberg, forsker NK LMH)

Hege Birketvedt Eklun holder hus i et nyopprettet lokalmedisinsk senter i Fagernes i Valdres. Hun forteller at underveis i arbeidet med pårørendetiltakene oppdaget hun både PårørendeSenteret i Stavanger, og det digitale verktøyet Pårørendeprogrammet.no, som PårørendeSenteret har utviklet.

«Det var så flott å finne, og passet inn i prosjektopplegget», sier hun.

Prosjektet er forankret i nasjonale strategier og føringer og har som mål å anerkjenne og løfte fram pårørenderollen som ressurs, som bærebjelke i omsorg, som informant, og som erfaren og likeverdig samarbeidspartner. Samtidig har pårørende egne behov som krever tiltak for å ivareta egen helse. Valdres ønsker å bidra i arbeidet for en aktiv og framtidsrettet pårørendepolitikk som synliggjør, anerkjenner og støtter pårørende som står i krevende omsorgsoppgaver, står det i prosjektbeskrivelsen. Ett av de seks ulike tiltakene som nå settes i gang, er kurs for ansatte, der pårørendeprogrammet.no er en viktig faktor.

Hege Birketvedt Eklund har nylig besøkt PårørendeSenteret i Stavanger for å bli kjent med senteret og opplegget for Pårørendeprogrammet.no.

«Jeg tror vi kan ha gjensidig nytte av hverandre. Jeg jobber praksisnært og vil ha en tett oppfølging av bruken av pårørendeprogrammet.no», sier hun

Her finner du: www.pårørendeprogrammet.no