screen shot 2017-01-23 at 08 49 25

← Gå tilbake

Pårørendeprogrammet som verktøy på fagdag i Stavanger kommune

«Vi ønsker at alle skal lære seg å se pårørende som en viktig ressurs», sier Tine Ekanger. Hun er seksjonsleder for dagtilbud for utviklingshemmede i Stavanger.
«Vi ønsker at alle skal lære seg å se pårørende som en viktig ressurs», sier Tine Ekanger. Hun er seksjonsleder for dagtilbud for utviklingshemmede i Stavanger.

Nylig var hun med på å arrangere en fagdag der hovedtema var pårørendesamarbeid. Ialt arbeider 400 innen de ulike primærhelsetilbudene for utviklingshemmede i Stavanger. På fagdagen var det en representant for ansatte ved hver av de ulike avdelingene til stede.

«Det er en satsning på å styrke kompetanse på pårørendesamarbeid. Vi har veldig mye samarbeid med pårørende, og det å skulle forholde seg til så mange pårørende kan være en utfordring. Samtidig ser vi at pårørende er en viktig ressurs», sier Ekanger.

På fagdagen hadde PårørendeSenteret i Stavanger et innlegg fra fagkonsulent og erfaringsformidler før det digitale verktøyet Pårørendeprogrammet.no ble tatt i bruk. Programmet er laget for at helseansatte skal kunne styrke sin kompetanse når det gjelder pårørendesamarbeid.

PårørendeSenteret har hatt ansvaret for utviklingen av dette verktøyet, med økonomisk støtte fra Helsedirektoratet.

«Noe av hensikten med fagdagen er at våre avdelinger skal bli kjent med dette programmet, slik at de kan bruke det for eksempel på en fagdag, eller også som en del av et personalmøte», sier Ekanger.

Det digitale Pårørendeprogrammet.no er laget slik at det er enkelt å bruke en bit av programmet, der en problemstilling er presentert gjennom en kort filmsnutt og med kommentarer fra fagfolk.

«Hvordan brukte dere Pårørendeprogrammet.no på fagdagen?»

«Vi viste noen av filmsnuttene og drøftet problemstillinger. Oppfølgingen blir at de enkelte avdelinger skal kunne bruke dette, gjerne på et personalmøte, der man ser en av filmsnuttene og har den som utgangspunkt for samtale og refleksjon», sier Tine Ekanger.


«Pårørendeprogrammet.no som verktøy er en ny måte å jobbe med fagutvikling på, der vi har tro på at egeninnsats og «gjøre selv» gir best læringsresultater. 

Ingunn Vatsvåg

Kommunikasjonsmedarbeider Ingunn Vatsvåg ved PårørendeSenteret sier at både fagdager, vanlige personalmøter, ja, også en felles morgenkaffe er ypperlige til å ta ut biter av Pårørendeprogrammet.no og bruke det til samtale og refleksjon. Programmet er selvforklarende, man trenger ingen opplæring for å bruke det, og det kan brukes fleksibelt.

«Pårørendeprogrammet.no som verktøy er en ny måte å jobbe med fagutvikling på, der vi har tro på at egeninnsats og «gjøre selv» gir best læringsresultater. Det er derfor virksomheten selv må lede fagutviklingen når man bruker Pårørendeprogrammet.no som digitalt verktøy», sier Ingunn Vatsvåg.

Ingunn Vatsvåg understreker at når programmet blir tatt i bruk, har man mulighet til å få direkte faglig oppfølging og teknisk veiledning fra PårørendeSenteret. Senteret er også interessert i å få tilbakemeldinger slik at man kan utvikle programmet videre der det er nødvendig.

«Og når vi har kapasitet, kommer vi gjerne til fagdager med et innledende inspirasjonsforedrag for helse­ og sosialansatte når pårørendearbeid er satt på dagsorden», sier kommunikasjonsmedarbeider Ingunn Vatsvåg.