screen shot 2017-01-23 at 09 04 20

← Gå tilbake

Randaberg fester blikket på pårørende

Mange av kommunens innbyggere er i kortere eller lengre perioder pårørende, pårørende med til dels mye ansvar. Hvordan ivaretar kommunen de pårørende? Og hvordan blir det framover når helsemyndigheter bestemmer ordninger som gjør at mer og mer helsearbeid blir overlatt til kommunene?
Fire kvinner i ivrig samtale rundt et bord i rådhuset på Randaberg. Temaet er så viktig at kaffen blir halvkald og glemt.

Mange av kommunens innbyggere er i kortere eller lengre perioder pårørende, pårørende med til dels mye ansvar. Hvordan ivaretar kommunen de pårørende? Og hvordan blir det framover når helsemyndigheter bestemmer ordninger som gjør at mer og mer helsearbeid blir overlatt til kommunene?

Pårørendesenteret i Stavanger har i flere år arbeidet med pårørendeprogrammet, et tilbud til helseansatte som møter pårørende i sitt daglige virke. Hovedvekten blir nå lagt på å gi tilbud til helseansatte i kommunene. Helsedirektoratet støtter dette prosjektet økonomisk.

Ja, har Randaberg kommune sagt, pårørendeprogrammet er et prosjekt de vil være med på. Ja, fra helse- og omsorgssjefen. Ja, fra kommunelegen.

Så derfor sitter fagansvarlige Ann Helen Johansen og Lise Rasmussen fra Pårørendesenteret der rundt bordet sammen med Elisabeth Moe, fagutvikler innen helse- og omsorg i Randaberg, og Eldbjørg Sande Spanne, kreftkoordinator i Randaberg kommune.

«Pårørendearbeid er et satsingsområde i vår helseomsorg. Men vi har ikke jobbet målrettet med det. Derfor ønsker vi å bruke Pårørendeprogrammet i forhold til helseansatte. I første omgang skal vi ha ekstra fokus på pårørende ved to avdelinger i kommunen, en avdeling for unge med psykisk utviklingshemning, og en avdeling som er et bofellesskap for eldre med ulike fysiske sykdommer», forteller Elisabeth Moe. Hun sier også at lederne ved de to avdelingene har sagt OK til prosjektet.

«Dere har støtte fra sjefer, men hvordan er interessen hos de ansatte?»

«Behovet derfra er ikke så uttalt. Men de fleste helseansatte har vel opplevd at forhold til pårørende kan bli problematisk. Derfor er Pårørendeprogrammet bra, fordi det gir mulighet til refleksjon, samtale, økt kunnskap og bevisstgjøring», sier Moe.

Enigheten rundt bordet er stor når det gjelder betydningen av å ha pårørende med på laget i kommunens helse- og omsorgsarbeid. Hvis ikke, mister man en dugnadsgjeng som kommunen er avhengig av.

Å anerkjenne den dugnadsinnsatsen er viktig. Samtidig er det også viktig å se de pårørende som kanskje sliter for mye, og forsøke å gjøre noe for dem. Eldbjørg Sande Spanne forteller om at de allerede har startet et prosjekt med kurs for pårørende.

«Hvordan har dere tenkt å legge opp Pårørendeprogrammet for de ansatte på de to avdelingene dere begynner med i første omgang?»

«Det må vi drøfte med de ansatte og bli enige i hvordan vi legger det opp. Det gjelder å gi rom for refleksjon, komme fram til en felles faglig grunn, lære av hverandre, snakke om hva som ligger i godt pårørendearbeid, diskutere eksempler», sier Elisabeth Moe.