screen shot 2017-01-23 at 08 53 01

← Gå tilbake

Referanser til pårørendeprogrammet.no

Årsaker til at fagpersonell ser verdien i Pårørendeprogrammet.
«PårørendeSenteret er en viktig, riktig og særdeles kompetent ressurs i arbeidet med å utvikle kompetanse og gode prosedyrer/ verktøy innen pårørendearbeid ved helsesenteret. Foruten bruk av pårørendeprogrammet.no har vi fått veiledning av kompetente ansatte ved PårørendeSenteret, og støtte til gjennomføring av pårørendeseminar for de ansatte ved helsesenteret.»
– Morten Auglend, leder Sandnes Helsesenter

«Arbeidet dere gjør er til stor hjelp for meg som skal i gang med å arbeide med pårørende i Søgne kommune. Besøket hos dere har gitt meg inspirasjon og tanker om hvordan jeg skal arbeide framover. Det er flott å vite at jeg kan ta kontakt med dere når jeg måtte ønske det.»
– Hilde Tronstad, Søgne kommune

«Pårørendeprogrammet.no er et viktig og kunnskapsrikt opplæringsprogram som er/ kan være til stor nytte i kommunehelsetjenesten. Vi har et viktig og godt samarbeid med dere.»
– Line Hurup Thomsen, fagrådgiver, Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Rogaland

«Barneansvarlig tjeneste i kommunen utvikler i disse dager retningslinjer for barn som pårørende, der vi henter det meste fra pårørendeprogrammet.no»
– Gunn Stømme, barne og familieveileder Sauda kommune

«Pårørendeprogrammet.no har blitt vist, og vi jobber med hvordan man kan bruke dette på egen enhet satt i system. Vi håper på et videre samarbeid med dere i det videre arbeid her i kommunen.»
– Else Beth Bårdsen, Eigersund kommune

«Randaberg kommune avdeling helse og omsorg ønsker å styrke kompetansen når det gjelder samarbeid med pårørende. Aktiv omsorg 2020 er vår plan for helse- og omsorgstjenestene. Et av satsningsområdene er «Partnerskap med familie og lokalsamfunn». Samarbeid med PårørendeSenteret er et av virkemidlene for å nå målet i Aktiv omsorg.»
– Elisabeth Moe, Randaberg kommune 

«Pårørendearbeid skjer på svært mange nivåer i en kommune. Jo bedre vi er i stand til å kvalitetssikre de ulike nivåene på systemnivå, jo større sjanse til å lykkes med forebygging av de store utfordrende pårørendesakene som kan oppstå.»
– Jorunn Larsson, leder Nittedal kommune

«Helse Fonna har, i styringsdokumentet for 2013, definert pårørendeprogrammet.no som et verktøy i å øke samarbeidskompetansen med pårørende.»
– Sigrid Bøtun, Lærings- og mestringssenteret Helse Fonna

«Vi ser på pårørendeprogrammet som en tydelig og klar kilde til informasjon vedr. pårørendearbeid. Programmet er et godt redskap å bruke for å holde temaet oppe i en avdeling.  Vi er trygge på høy kvalitet i innholdet i programmet – gode, engasjerte fagpersoner medvirker. Oversiktlig og enkelt program å bruke.»
– Frode og Lise Jorunn ved psykiatrisk poliklinikk, Jæren DPS