← Gå tilbake

Hilde%20hem

← Gå tilbake

Screenshot%202021-04-06%20at%2014_09_55
Marie Rein Bore
Journalist
Publiseringsdato: 18.09.17

Relasjons- og familiearbeid er veien å gå

Daglig leder i Nasjonalt senter for efaringskompetanse innen psykisk helse, Hilde Hem, skal dele essensen fra Toppmøtet 2017 med deltakerne på høstens pårørendekonferanse.
På konferansen Pårørendestøtte og pårørendesamarbeid i kommuner og helseforetak 13-14 november, vil du kunne høre Hilde Hem sitt innlegg hvor hun formidler essensen fra Toppmøtet 2017 som hadde Pårørende som tema. Du kan lese mer om det her. Vi har stilt Hilde Hem noen spørsmål i forbindelse med dette: 
 
Der er mange konferanser som tilbys til ansatte i kommuner og helseforetak. Hvorfor bør en prioritere å delta på en pårørendekonferanse?

– Pårørendekonferansen er viktig å prioritere fordi vi trenger familiefokuserte tjenester. Derfor er jeg glad for det initiativ Pårørendealliansen og Pårørendesenteret her har tatt. Relasjons- og familiearbeid er veien å gå, derfor er denne konferansens fokus høyaktuell for ansatte i de ulike tjenestene.

Myndighetene har ambisjoner om å styrke pårørende, som en viktig ressurs både for pasienten og hele helsetjenesten. Helsedirektoratet la tidligere i år frem en ny pårørendeveileder. Toppmøtet 2017 bekreftet at tjenestene må ha både individet og individets familie og nettverk i fokus. Psykiske lidelser og rusproblemer utspiller seg i relasjoner og påvirker alle i en familie og nettverket.
 

Vi lever sammenvevde liv.


Hva kommer du til å formidle på Pårørendekonferansen 13.–14. november 2017?
– Noe av det jeg kommer til å formidle, er at vi lever sammenvevde liv. At familier har helhetlige problemer, og at alle i en familie bør bli sett og tilbys den hjelp de er i behov av. Å ivareta pårørende og familier er også nødvendig for at de pårørende skal kunne fortsette å være en ressurs for den som har rus og/eller psykisk lidelse. Vi vet at pårørende har kunnskap som i for liten grad blir etterspurt og anvendt. Pårørende kan trenge anerkjennelse, støtte og veiledning til å stå i en utfordrende rolle over tid og ivareta seg selv.
 
Hva har dere i erfaringskompetanse lært gjennom arbeidet med Toppmøtet 2017?
– Vi opplever at det er økende interesse i fagmiljøene for et nærere samarbeid mellom tjenestene og pårørende. Arrangørene av denne konferansen er en av grunnene til dette, myndighetenes fokus er en annen grunn. Og så erfarer vi at det finnes veldig mange dyktige fagfolk som ønsker bidra til gode tjenester for både pasientene sine og deres pårørende og nettverk. Pårørende og pasienter er ingen homogen gruppe, derfor er det så viktig at utforming av tjenestene tar hensyn til betydningen av fleksibilitet og ulike behov.

Deltakerne på toppmøtet peker på viktigheten av både holdninger og kunnskap, og dessuten at både lover og sentrale føringer tilpasses slik at pårørende og familiearbeid får økt fokus.

Arbeid med en hel familie/ nettverk kan kreve mer tid og må ikke straffes økonomisk. Det er behov for bedre samarbeid mellom tjenester og mer helhetlig tenkning rundt familier og tiltakene som tilbys. Men andre ord er god organisering også et nøkkelord.
 
Hvilke konsekvenser får dette for hva dere vil være opptatt av i arbeidet deres fremover?
– Vi slipper ikke tak i fokuset på individets familie og nettverk, og Toppmøte 2018 blir med fokus på barn som pårørende.

Vi har under arbeid et forskningsprosjekt om hvordan pårørende kan bidra til redusert og kvalitetssikret bruk av tvang, et komplekst område uten entydige svar.

Frem mot vårens toppmøte hadde vi på våre nettsider www.erfaringskompetanse.no et særlig fokus på pårørende. Vi utvikler også denne høsten et magasin som vi håper kan føre til økt oppmerksomhet om pårørendes viktige arbeid og behov. Vi vil gjerne gi dette magasinet til deltakerne på Pårørendekonferansen i november, og jeg håper mange setter at tid og kommer til denne viktige arenaen.