screen shot 2017-01-23 at 08 44 20

← Gå tilbake

Runar Stemme trengte råd om pårørendearbeid

Virksomhetslederen ved Grinitun pleie og omsorg i Spydeberg kommune fant PårørendeSenteret i Stavanger ved å søke på nettet.
Virksomhetslederen ved Grinitun pleie og omsorg i Spydeberg kommune fant PårørendeSenteret i Stavanger ved å søke på nettet.

«Jeg brukte nettet for å søke råd om hvordan helse- og omsorgsansatte kunne drive pårørendearbeid. Og da kom siden til PårørendeSenteret opp», forteller han.

«Hvorfor hadde du behov for å søke informasjon?»

«Som virksomhetsleder ser jeg at vi har utfordringer i forhold til behov og ønsker som nye pårørendegrupper kommer med. Vi må endre måten vi forholder oss til pårørende på. Jeg lette etter veiledning og fant Pårørendeprogrammet.no som PårørendeSenteret har utarbeidet. Jeg så at jeg ville trenge noe veiledning i tillegg, sendte en mail til PårørendeSenteret, og ble så kontaktet av senteret», forteller han.
 

Pårørendeprogrammet.no, som ligger på nettet, er bra når det gjelder generell kunnskap og informasjon. Men et slikt program kan ikke gi fasit i alle konkrete saker.

Runar Stemme

PårørendeSenteret i Stavanger har nå utvidet sin veiledningstjeneste over telefon både til pårørende og til ansatte i helse- og omsorgstjenesten.

«Pårørendeprogrammet.no, som ligger på nettet, er bra når det gjelder generell kunnskap og informasjon. Men et slikt program kan ikke gi fasit i alle konkrete saker. Og jeg hadde behov for råd og veiledning i en konkret sak som gjaldt en konflikt med noen pårørende, og der var det nyttig å kunne snakke med fagfolk om dette», sier han.

Runar Stemme sier han fikk god hjelp gjennom denne veiledningstjenesten.

«Hvordan var det å bruke telefon i stedet for å snakke ansikt til ansikt?»

«Telefon kan fungere godt. Det går greit når problemstillingen er klar, og man har behov for greie råd til å løse en sak», sier han.

Han er opptatt av at helse- og omsorgsansatte må være offensive i å tenke nytt når det gjelder pårørendearbeid.

«Vi har planlagt å bruker deler av Pårørendeprogrammet. no på en fagdag for pleie- og omsorgsansatte i hele kommunen», sier virksomhetsleder Runar Stemme.