m%c3%b8te3516 bilde

← Gå tilbake

Samarbeider om å spre pårørendekompetanse

Sju kvinner rundt møtebordet på PårørendeSenteret 3. mai. De representerer sykehus, forskning, utviklingssenter, fylkesmann, kommunehelsetjeneste, pårørendesenter. Spørsmålet var: Hva kan vi få til i et samarbeid om kompetansehevende tjenester innen pårørendearbeid?
Rundt bordet: Fra v. Liv Nordbø Kleppe, daglig leder ved PårørendeSenteret, Unni Rostøl fra Utviklingssenteret i Rogaland, Ellen Aarre fra Fylkesmannen i Rogaland, Anne Schanche Selbekk fra Korus Vest, Helene Hanssen fra Universitetet i Stavanger, Sissel Hauge fra Stavanger Universitetssykehus og Anne Lise Øxnevad fra PårørendeSenteret.
 

Ny veileder for pårørendearbeid

I fokus sto også den nye veilederen for pårørendearbeid som helsemyndighetene snart sender ut på høring 1.juni. I høst skal den være klar til å sendes ut for å gi helseansatte både i kommune og sykehus god veiledning i forhold til pårørende.

«Når veilederen kommer, vil det øke behovet for et aktivt og engasjert fagmiljø, som kan bidra til å samle og spre kompetanse, og som kan stimulere til læring, innovasjon og praksisutvikling på dette feltet, både lokalt her i Rogaland og også nasjonalt», sier Liv Nordbø Kleppe som sammen med Anne Lise Øxnevad inviterte til et dialogmøte ved PårørendeSenteret.
 

De sier at Rogaland på flere måter har vært et foregangsfylke i satsning på pårørendearbeid


De ønsker å legge til rette for en dialog om hvordan man kan tenke seg å samle kompetanse, ressurser og muligheter til å bidra fremover. På dialogmøtet la hver av deltakerne fram status i det pårørendearbeidet hver enkelt var engasjert i, og hvilke refleksjoner de hadde om hva man kan tilføre hverandre i et samarbeid.

«Veilederen som kommer, vi det gi et økt press på hva helse-omsorgstjenesten skal bidra med overfor pårørende», sier Liv Nordbø Kleppe.

Helse- og sosialavdelingen hos Fylkesmannen i de enkelte fylker får et hovedansvar når det gjelder å gjøre den nye veilederen kjent, og ulike kompetansemiljø vil bistå i dette arbeidet.