sus

← Gå tilbake

Samarbeidsavtale med sykehuset

PårørendeSenteret og Stavanger Universitetssjukehus, SUS, har inngått en avtale om samarbeid.
- Et av formålene med avtalen er at denne skal bidra til  å sikre at ansatte i Helse Stavanger har god kompetanse i pårørendeinvolvering og pårørendestøtte, sier Sissel Hauge, samhandlingssjef ved SUS.

PårørendeSenteret har i mange år hatt et samarbeid med både psykiatrisk divisjon ved SUS og likeledes med Lærings-og mestringssenteret. Gjennom avtalen, som også skal bidra til å klargjøre forventninger til samarbeidet, ønsker vi å synliggjøre tilbudet til alle ansatte slik at det kan benyttes i hele organisasjonen.

Sissel Hauge sier det slik: Det er sykehuset som har ansvaret for å drive et godt pårørendearbeid ved SUS. PårørendeSenteret kan hjelpe oss med å fylle den rollen, være et supplement der det er nødvendig. I første runde blir det å synliggjøre de kurs og tilbud som finnes.

I første omgang skal det også lages en handlingsplan, som så skal revideres årlig.

Vi kan få til mer for pårørende sammen enn hver for oss.

«Det gjelder å dele oppgaver fornuftig og jobbe i samme retning», sier Sissel Hauge.

For PårørendeSenteret gir dette håp om at vi kan utvikle bedre tilbud og tjenester til pårørende i framtiden, sier daglig leder ved PårørendeSenteret Liv Kleppe. «Vi kan få til mer for pårørende sammen enn hver for oss.»