screen shot 2017-01-23 at 08 34 18

← Gå tilbake

Starter Pårørendesenter i Fredrikstad

Vi har nettopp startet. Men ryktene går, og etter et stort oppslag i Fredriksstad Blad, har henvendelsene begynt å strømme på.
«Vi har nettopp startet. Men ryktene går, og etter et stort oppslag i Fredriksstad Blad, har henvendelsene begynt å strømme på», sier Mai Ida Synnes Haakafoss fra Fredrikstad.

Hun har vært ansatt et par måneder som pårørendekoordinator i full stilling i Fredrikstad. I tillegg har kommunen ansatt to erfaringskonsulenter i halv stilling hver. Nå er Mai Ida Synnes Haakafoss (i midten på bildet) på besøk hos Pårørendesenteret i Stavanger for å få råd og vink av Liv Nordbø Kleppe (til v.) og Anne Lise Øxnevad.

«Jeg fant Pårørendesenteret på nettet i fjor. Det startet en drøm hos meg, tenk om vi hadde hatt et slikt senter i Fredrikstad også. Og så lyste kommunen ut en stilling som pårørendekoordinator og jeg fikk den, forteller Mai Ida Synnes Haakafoss.

Hun sier hun tok kontakt med Pårørendesenteret for å lære av deres erfaringer:

«Det er viktig å bruke hva som finnes av erfaring når vi nå skal gjøre veivalg framover. Dessuten er det viktig å være en del av et nettverk og få tilgang til et fagmiljø», sier hun.

Ved Pårørendesenteret er Anne Lise Øxnevad nettopp ansatt i en 20 prosent deltidsstilling for å styrke Pårørendesenterets muligheter til å støtte opp om arbeid som skjer i andre kommuner.

«Det er flott at dere er et sted hvor vi kan hente kunnskap», sier Mai Ida Synnes Haakafoss.

Hun understreker at det naturligvis har vært drevet pårørendearbeid i Fredrikstad kommune tidligere, men nå får pårørende et eget sted de kan henvende seg til. Hun forteller også at hun selv har lang erfaring som pårørende:

«Derfor vet jeg av erfaring hvor viktig det er med et godt samarbeid mellom pårørende og helseansatte», sier hun.