Avslutt case

Informasjon fra pårørende

Utveksle informasjon med pårørende

Informasjon fra pårørende


Dette caset illustrerer betydningen av å utveksle informasjon med pårørende.

Hvordan legger dere til rette for pårørendes medvirkning?

For flere case fra fagfeltene rus, somatikk og psykisk helse, se casearkivet.

Spill av film til venstre.

Utveksle informasjon med pårørende

 • Pårørendes opplevelse av pasienten i dagliglivet er informasjon som kan bidra til et bedre tilbud til pasienten.
   
 • Når det å involvere pårørende er en naturlig del av avdelingens praksis, blir vi trygge og tydelige på betydningen av informasjonsutveksling med pårørende. Da blir det også lettere for oss å formidle dette til pasienten og få samtykke til et samarbeid.
   
 • Manglende innhenting av den informasjonen pårørende har, kan ha betydning for spørsmålet om hvorvidt helsepersonellet har handlet faglig forsvarlig, jfr. Helsepersonelloven § 4.
   
 • Pårørendes medvirkning kan få stor betydning for behandlingsresultatet og kvaliteten på tilbudet vi gir.

Refleksjonsoppgave nr.

Hva tenker du om å innhente pasientens samtykke til å invitere kona i dette caset til en samtale vedrørende behandlingen?

Hva mener dere?

Refleksjonsoppgave nr.

Hvordan involverer dere pårørende i deres praksis?
Hvordan involverer dere pårørende i deres praksis?

Hva mener dere?

Refleksjonsoppgave nr.

Hvordan er rutinene deres for å innhente informasjon fra pårørende?

Hva mener dere?

Avslutt case

Gå videre til en av de andre casene


  ← Gå tilbake