Avslutt case

Trygghet i håndteringen av taushetsplikten

Hvordan kan dere gjøre hverandre tryggere i håndteringen av lovverket generelt og taushetsplikten spesielt?

Trygghet i håndteringen av taushetsplikten


Dette caset illustrerer noen dilemmaer i møte med pårørendes behov for informasjon.

Hvordan kan dere gjøre hverandre tryggere i håndteringen av lovverket generelt og taushetsplikten spesielt?

For flere case fra fagfeltene rus, somatikk og psykisk helse, se casearkivet.

Spill av film til venstre.

Trygghet i håndteringen av taushetsplikten - Psykisk helse

 • Vi kan ofte kjenne på grensene for taushetsplikt. Spesielt i telefonen kan det være vanskelig å vite hva man skal si.
   
 • Pårørende ønsker ofte å formidle informasjon til oss som de håper kan bidra til at pasienten eller brukeren får bedre hjelp. Da er det god praksis å lytte til pårørende. Vi bryter aldri taushetsplikten ved å lytte.
   
 • Når pårørende opplever seg hørt, vil deres opplevelse av tillit til hjelpeapparatet øke.
   
 • Når vi innhenter pasientens samtykke, kan vi gi pårørende den informasjon de trenger for å kunne bidra til pasientens beste – og til å medvirke på en hensiktsmessig måte.
   
 • Generell informasjon – om sykdommen, avdelingen, tilbudet til pasienter og pårørende m.m. er ofte svært nyttig for pårørende å få. Dette er opplysninger som ikke er underlagt taushetsplikt og noe vi alltid kan gi pårørende!
   
 • Pårørende ønsker at slik informasjon i større grad skal komme på helsevesenets eget initiativ. Vennlige, informative og lyttende helsearbeidere gir økt trygghet for pårørende.

Refleksjonsoppgave nr.


Hvem sitt ansvar er det å gi informasjon til pårørende?

Hva mener dere?

Refleksjonsoppgave nr.

Hvem sitt ansvar er det å gi pårørende råd og veiledning?

Hva mener dere?

Refleksjonsoppgave nr.

Hvordan er rutinene hos dere for å innhente pasientens/brukerens samtykke til å samarbeide med pårørende?

Hva mener dere?

Refleksjonsoppgave nr.

Mor er innlagt på sykehus for en overdose. Datter ringer avdelingen for å høre hva som har skjedd.

Hvordan kan du løse dette?

Hva mener dere?

Refleksjonsoppgave nr.

Foreldre ringer avdelingen der sønn er innlagt etter en ulykke. De informerer om at sønnen er stoffmisbruker, men ber om at det ikke må komme fram at opplysningen kommer fra dem.

Hvilke utfordringer ser du for deg her?

Hva mener dere?

Refleksjonsoppgave nr.

Sønn på 19 år og sterkt utviklingshemmet er alvorlig skadet etter en trafikkulykke. Du skal informere foreldrene.

Hva blir viktig her?

Hva mener dere?

Avslutt case