Avslutt case

Samarbeid med pårørende

Samarbeid med pårørende

Samarbeid med pårørende


Dette caset viser et glimt fra en hverdag hvor helse- og omsorgstjenesten opplever egne og pårørendes begrensninger i møte med pasientens behov.

Hvordan kan dere få til et godt samarbeid med pårørende på deres arbeidsplass?

For flere case fra fagfeltene rus, somatikk og psykisk helse, se casearkivet.

Spill av film til venstre.

Samarbeid med pårørende

 • Pårørende befinner seg i ulike livssituasjoner, har ulike ressurser og belastninger. De har ulike ønsker og behov i møte med helse- og omsorgstjenesten.
   
 • Det er god praksis å legge til rette for pårørendes medvirkning. Vi kan invitere dem til samtaler for å utveksle informasjon og avklare deres behov og forventninger i møte med hjelpeapparatet.
   
 • Er det riktig at pårørende skal avlaste presset på våre offentlige tjenester?
   
 • Mange pårørende ønsker å bidra i omsorgen! Andre har behov for avlastning. Når vi tar initiativ til samtaler med pårørende, gir vi dem en mulighet til å bli tydelige på sine egne grenser og behov. Vi vil også kunne se om det er hensiktsmessig å sette noen grenser for involveringen. Slike grenser kan vi vurdere i forhold til pasientens behov – eller i forhold til pårørendes egne behov.
   
 • Pårørende har rett på generell informasjon og opplæring, etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-8. Når pårørende får den anerkjennelse, opplæring og støtte som er nødvendig, kan det føre til tryggere pårørende – og gode avklaringer av roller.

Refleksjonsoppgave nr.

Hvordan legger du til rette for pårørendes medvirkning i deres praksis?

Hva mener dere?

Refleksjonsoppgave nr.

Hvordan er rutinene deres for samarbeid med pårørende i deres praksis?

Hva mener dere?

Refleksjonsoppgave nr.

Hvordan gir dere pårørende informasjon om pårørendetilbud de kan benytte seg av?

Hva mener dere?

Refleksjonsoppgave nr.

Pasient er utskrevet fra sykehuset, og er overført til hjemmetjenesten. Hjemme møter du et eneste kaos, og en noe dement og utslitt ektefelle. 

Hva skal til for at du kan ivareta her?

Hva mener dere?

Refleksjonsoppgave nr.

Du er allerede involvert i en familie med små barn, og du får informasjon om at far er død av hjertestans.

Hvordan kan du ivareta familien?

Hva mener dere?

Refleksjonsoppgave nr.

Alenemor er innlagt med forvirring. Hun har to mindreårige barn.

Hvilke tiltak vil du iverksette her?

Hva mener dere?