Avslutt case

Trygghet i håndteringen av taushetsplikten

Hvordan kan dere gjøre hverandre tryggere i håndteringen av lovverket generelt og taushetsplikten spesielt?

Trygghet i håndteringen av taushetsplikten


Dette caset illustrerer noen dilemmaer i møte med pårørendes behov for informasjon.

Hvordan kan dere gjøre hverandre tryggere i håndteringen av lovverket generelt og taushetsplikten spesielt?

For flere case fra fagfeltene rus, somatikk og psykisk helse, se casearkivet.

Spill av film til venstre.

Trygghet i håndteringen av taushetsplikten - Psykisk helse

 • Vi kan ofte kjenne på grensene for taushetsplikt. Spesielt i telefonen kan det være vanskelig å vite hva man skal si.
   
 • Pårørende ønsker ofte å formidle informasjon til oss som de håper kan bidra til at pasienten eller brukeren får bedre hjelp. Da er det god praksis å lytte til pårørende. Vi bryter aldri taushetsplikten ved å lytte.
   
 • Når pårørende opplever seg hørt, vil deres opplevelse av tillit til hjelpeapparatet øke.
   
 • Når vi innhenter pasientens samtykke, kan vi gi pårørende den informasjon de trenger for å kunne bidra til pasientens beste – og til å medvirke på en hensiktsmessig måte.
   
 • Generell informasjon – om sykdommen, avdelingen, tilbudet til pasienter og pårørende m.m. er ofte svært nyttig for pårørende å få. Dette er opplysninger som ikke er underlagt taushetsplikt og noe vi alltid kan gi pårørende!
 • Pårørende ønsker at slik informasjon i større grad skal komme på helsevesenets eget initiativ. Vennlige, informative og lyttende helsearbeidere gir økt trygghet for pårørende.

Refleksjonsoppgave nr.


Hvordan gir dere informasjon til pårørende?

Hva mener dere?

Refleksjonsoppgave nr.

Hvordan gir dere pårørende råd og veiledning?

Hva mener dere?

Refleksjonsoppgave nr.

Hvordan innhenter dere pasientens/brukerens samtykke til å samarbeide med pårørende?

Hva mener dere?

Refleksjonsoppgave nr.

Pårørende er fortvilet fordi en dement ektefelle nekter å ta medisiner.

Hva vil du gjøre?

Hva mener dere?

Refleksjonsoppgave nr.

En kollega viser ufin oppførsel overfor en pårørende og du observerer hva som skjer.

Hva blir utfordringen her?

Hva mener dere?

Refleksjonsoppgave nr.

Du kommer hjem til en bruker der mor administrerer sønnens medisiner. Alt er bare rot, og hun vil ikke si fra seg ansvaret.

Hvordan kan du løse dette?

Hva mener dere?

← Gå tilbake