Helsepersonellets første samtale med pårørende

Av Kari Bøckman - Psykologspesialist