Hva skjer når helsepersonell selv blir pårørende?

Av Anne Kristine Bergem - Psykiater