Hva var viktig for oss foreldre når vårt barn ble sykt

Av Anne-Grethe Terjesen - Styreleder i LPP