Hvordan snakke med barn som har det vanskelig hjemme

Av Elisabeth Norhus Lied - Leder for tilbud til unge pårørende "Ventilene"