Kunnskapsbasert praksis i arbeid med pårørende

Av Kari Bøckman - Psykologspesialist