Når samarbeidet med pårørende blir utfordrende

Av Helene Hanssen - Førstelektor i sosialt arbeid