Om barn som pårørende ved selvmordsforsøk

Av Anne Kristine Bergem - Psykiater