Om ringvirkningene av kriser

Av Svein Kjetil Lode - Advokat