Om viktigheten av å ivareta hele familien

Av Bjarne Lemvik - Rådgiver