Opplæring av pårørende

Av Kari Fredriksen - Spesialrådgiver