Praksis som fremmer samarbeid med pårørende

Av Anne-Grethe Terjesen - Styreleder i LPP