← Gå tilbake

Samarbeid med pårørende

Av Anne Norheim - Førstelektor i sykepleievitenskap