Samarbeid med pårørende i overgang fra hjem til sykehjem

Av Ingelin Testad, PhD - Senterleder SESAM