Utfordringer i møte mellom fagkompetanse og pårørendekompetanse

Av Anne Brit Øritsland Pettersen - Sykepleier og fagkonsulent