Velkommen til filmarkivet

Her finner du korte undervisningsfilmer laget av praktikere, pårørende og forskere på feltet.

De fleste filmene avslutter med drøftingsoppgaver.
Velg kategori fra menyen til venstre for å se filmer fra ønsket kategori.

Filmer av fagfolk

2:54Svein Kjetil Lode
Om ringvirkningene av kriser
2:51Haakon Kessel
Om den unike sorgen
2:54Bjarne Lemvik
Om viktigheten av å ivareta hele familien
2:19Birgitte Akselsen
Om viktigheten av å se hver enkelt pårørende
2:51Anne Kristine Bergem
Om barn som pårørende ved selvmordsforsøk
3:00Anne Kristine Bergem
Hva skjer når helsepersonell selv blir pårørende?
1:47Anne Kristine Bergem
Hvordan kan vi involvere pårørende i praksis?
2:09Anne Kristine Bergem
Hva innebærer det å se de pårørende?
8:24Brita Mauritzen Næss
Kommunale retningslinjer for ansatte i møter med barn som pårørende
7:17Ellen Katrine Kallander
Barn og unge omsorgsgivere
15:29Kari Dyregrov
Helhetlige og koordinerte tilbud til familier med sykdomsbelastning
7:37Jone Schanche Olsen
Grunnleggende hensyn i møte med fremmedspråklige kulturer
9:48Janicke Rabben
Hjelp til pårørende til kreftpasienter
9:19Kari Dyregrov
Hvordan støtte pårørende
3:02Karin Miller
Helsefremmende møter med pårørende
3:20Kari Fredriksen
Opplæring av pårørende
3:53Anne Schanche Selbekk
Involvere familie i behandlingstilbudet
3:41Ingelin Testad, PhD
Samarbeid med pårørende i overgang fra hjem til sykehjem
5:16Anne Norheim
Samarbeid med pårørende
4:54Kari Bøckman
Kunnskapsbasert praksis i arbeid med pårørende
9:34Anne Brit Øritsland Pettersen
Utfordringer i møte mellom fagkompetanse og pårørendekompetanse
10:28Kari Bøckman
Helsepersonellets første samtale med pårørende
6:21Helene Hanssen
Når samarbeidet med pårørende blir utfordrende
6:41Anette Ness
Menn som pårørende
1:19Frida Hansen
Den gode samtalen med barn som er pårørende