Verdier og etiske dilemmaer

  • Har du opplevd at pårørende ønsker informasjon, men pasienten ikke ønsker å dele denne informasjonen?

  • Hva gjør du når pårørende i en familie er uenige om hva som er det beste for pasienten?
  • Har det hendt at pasientens og pårørendes ønsker strider i mot din faglige vurdering?
  • Hvordan håndterer vi som ansatte balansen mellom pårørendes rettigheter og våre faglige vurderinger?
  • Hvilke verdier bør ligge til grunn for pårørendearbeidet?

Lenger nede finner du fagfilmer, case og drøftingsoppgaver som kan gi deg økt kunnskap om etiske dilemmaer i møte med pårørende. 

Den nye statlige pårørendeveilederen har et eget kapittel om Etiske dilemmaer i møte med pårørende:
 

Helsepersonell vil ofte stå i valgsituasjoner og
dilemmaer der verdier kommer i konflikt med
hverandre, og der det finnes innvendinger
mot alle handlingsalternativer.


Hele pårørendeveilederen finner du her.

FuelBox «For fagfolk – om pårørende» er også inndelt etter kapitlene i den statlige pårørendeveilederen. Spørsmålene der setter igang engasjerende samtaler som gir inspirasjon og økt kunnskap. Les mer her.