Verdier og etiske dilemmaer

 

  • Har du opplevd at pårørende ønsker informasjon, men pasienten ikke ønsker å dele denne informasjonen?
  • Hva gjør du når pårørende i en familie er uenige om hva som er det beste for pasienten?
  • Har det hendt at pasientens og pårørendes ønsker strider i mot din faglige vurdering?
  • Hvordan håndterer vi som ansatte balansen mellom pårørendes rettigheter og våre faglige vurderinger?
  • Hvilke verdier bør ligge til grunn for pårørendearbeidet?
Her finner du fagfilmer, case og drøftingsoppgaver som kan gi deg økt kunnskap om etiske dilemmaer i møte med pårørende. 

Den nye statlige pårørendeveilederen har et eget kapittel om Etiske dilemmaer i møte med pårørende :

Helsepersonell vil ofte stå i valgsituasjoner og dilemmaer der verdier kommer i konflikt med hverandre, og der det finnes innvendinger mot alle handlingsalternativer.

​Hele pårørendeveilederen finner du her.

FuelBox FOR FAGFOLK - OM PÅRØRENDE er også inndelt etter kapitlene i den statlige pårørendeveilederen. Spørsmålene der setter igang engasjerende samtaler som gir inspirasjon og økt kunnskap. Les mer her.