Hvem er de pårørende?

  • Hvordan går du frem for å kartlegge hvem som berøres av pasientens sykdom? 
  • Hender det at du opplever at det er uklarheter om hvem som er pasientens nærmeste pårørende?
  • Er du usikker på hvilke oppgaver den pårørende selv ønsker å ivareta?
  • Har du opplevd at det er uoverensstemmelse mellom hva du som helsepersonell kan gjøre og hva de som er pårørende forventer?

Lenger nede finner du fagfilmer, case og drøftingsoppgaver som kan gi deg økt kunnskap om hvem som er pårørende og deres roller. 

Den nye statlige pårørendeveilederen har et eget kapittel om å avklare hvem som er pårørende, deres rolle, og føre journal:

En samtale om nettverk bør identifisere personer som har omsorgsoppgaver eller viktige roller i livet til pasienten/ brukeren.

​Hele pårørendeveilederen finner du her.

FuelBox «For fagfolk – om pårørende» er også inndelt etter kapitlene i den statlige pårørendeveilederen. Spørsmålene der setter igang engasjerende samtaler som gir inspirasjon og økt kunnskap. Les mer her.