Hvordan involvere pårørende?

  • Hvordan tilrettelegges det for å involvere pårørende i din avdeling? 
  • Hva gjør du for å fremme åpenhet rundt pasientens situasjon?
  • Har du opplevd at pårørende stiller spørsmål som du er forhindret til å svare på fordi du har taushetsplikt?

Her finner du fagfilmer, case og drøftingsoppgaver som kan gi deg økt kunnskap om hvordan du kan involvere pårørende.

Den nye statlige pårørendeveilederen har et eget kapittel om å involvere pårørende i utredning, behandling og oppfølging av pasient eller bruker:

Helsepersonell bør legge til rette for en forutsigbar dialog med pårørende ved helse- og omsorgstjenester til pasient/bruker.

​Hele pårørendeveilederen finner du her.

FuelBox «For fagfolk – om pårørende» er også inndelt etter kapitlene i den statlige pårørendeveilederen. Spørsmålene der setter igang engasjerende samtaler som gir inspirasjon og økt kunnskap. Les mer her.